top of page

Co děláme přes den?

ROZVÍJÍME HRUBOU MOTORIKU

Pomocí skupinových her s kamarády rozvíjíme hrubou motoriku dítěte - společně tancujeme, napodobujeme se, skáčeme, běháme.

Abychom podpořili vývoj hrubé motoriky dětí, vytvořili jsme pro ně speciální prostor s prvky softplay, ve kterém mohou lézt, skákat, klouzat se a dělat vše, co je napadne, a zároveň být v bezpečí před možným úrazem.

ROZVÍJÍME JEMNOU MOTORIKU

Pomocí jednoduchých her si zlepšujeme jemnou motoriku. Společně si ukazujeme, jak navlékat ovoce na šňůru, vkládat správné tvary do otvorů, zapnout knoflík či správně držet tužku.

UČÍME SE CHODIT NA NOČNÍK/ZÁCHOD

Odplenkování nastává u každého dítěte v jiný moment. Obvykle se na to můžeme soustředit už mezi patnáctým a osmnáctým měsícem dítěte, které je schopno pochopit, co po dítěti žádáme. Pokud si myslíte, že je vaše dítě zralé na odplenkování, rádi Vám s tím pomůžeme!

ZPÍVÁME

Víme, jak důležitá je hudba. Proto každý den začínáme společným zpíváním v kroužku. Hrajeme  u toho  na nástroje. Hrajeme si s vlastním hlasem a zkoušíme, čeho všeho je schopný - zvládneme zpívat potichu i velmi nahlas. Učíme se nové písničky nejen v českém jazyce, ale i angličtině, francoužštině či švédštině.

ROZVÍJÍME SMYSLY

Smysly jsou velmi důležité, proto je procvičujeme už od útlého věku. Ochutnáváme ovoce a zeleninu - říkáme si, co je sladké, slané, kyselé, hořké. Zpíváme písničky, říkáme básničky a tím posloucháme sebe i ostatní. V zahradě i ve školičce poznáváme nové vůně.  Po hmatu hádáme, jaký předmět je ukrytý v pytlíku. Učíme se rozeznávat barvy. 

 

UČÍME SE O NAŠEM TĚLE

Ukazujeme a říkáme si, jak se nazývají části našeho těla a k čemu je potřebujeme. Zpíváme písničky, ve kterých zapojujeme různé všechny části našeho těla. 

 

Co už zvládnu, když je mi...

JEDEN ROK

V roce se učím chodit a pokud to už umím, zlepšuji se v tom. Poznávám části svého těla. Učím se dávat tvary do správných otvorů. Velkou radost mi dělá, když mohu bourat věže z kostek. Rád mačkám všechny možné knoflíky, otvírám vše, co je v mém dosahu. Učím se tleskat a začínám se učit první slova - dokážu říct, co chci. Rád napodobuji starší kamarády a tak zkouším jíst sám a také zkouším chodit na nočník.  

ČTYŘI ROKY

 

Dokážu se déle a lépe soustředit na činnost, kterou právě dělám. Učím se rozpoznávat rozdíly mezi obrázky. Lépe poznám protiklady a problém mi nedělá ani doplňování předmětů, které na obrázku chybí. Fyzicky jsem také zdatnější - dokážu stát na jedné noze bez viditelných obtíží, skáču vpřed i do stran a celkem jsem si jist svou koordinací pohybu. 

DVA ROKY

Ve dvou letech prohlubuji svou jazykovou vybavenost, dokážu mluvit ve větách. Chápu význam a používám slova prosím, děkuji a promiň. Pamatuji si jména svých kamarádů a hrajeme si společně. V malování se učím pěkně držet tužku a namalovat kruh. Poznám a dokážu pojmenovat barvy. Učím se počítat do deseti. Zvládám běhat, skákat a prohlubuji své motorické dovednosti. Dokážu se sám obléknout a svléknout, ale občas ještě potřebuji trochu pomoci. Moc rád pomáhám se vším, co dělají dospělí. Zkouším chodit pravidelně na záchod/nočník a zbavit se tak plenky.

PĚT LET

 

Jemnou motoriku mám již v malíčku. Hravě zvládnu stříhat nůžkami po nakreslené čáře, hezky vybarvuji obrázky i obkresluji.

Jsem obratnější - nedělá mi problém plazit se po břiše i po zádech, přeskakovat překážky a trefit se míčem do koše na větší vzdálenost. Baví mě výzvy a nebojím se jim postavit. 

 

 

TŘI ROKY

Pamatuji si své oblíbené písničky a básničky. Zvládnu namalovat a vybarvit obrázek. Dokáži převyprávět pohádku, kterou mám rád. Naučím se lehký tanec s kamarádem. Názvy barev už mi nedělají problém a tak se zkouším naučit dny v týdnu. Bez problému počítám do deseti. Vím, že den se dělí na ráno, poledne, odpoledne a večer.

ŠEST LET

 

Jsem připravená/ý jít do školy a těším se, až potkám nové kamarády, poznám nové prostředí a výzvy. Nemůžu se dočkat, až se zdokonalím ve všem, co už umím a naučím se spoustu nových věcí! 

bottom of page